HS 2018

Milí priatelia, čo najsrdečnejšie vás pozývame na ďalší ročník súťaže amatérskych aj profesionálnych vinárov.

V nižšie uvedených prílohách sa môžete dozvedieť všetko potrebné ku práve chystanému ročníku Hontianskeho súdka 2018.

HS_2018-prihlaska – Prihláška pre amatérskych vinárov

HS_2018-propozicie – Propozície pre amatérskych vinárov

RSV_2018-prihlaska – Prihláška pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

RSV_2018-propozicie – Propozície pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

HS_2018-Zberne miesta – Zoznam zberných miest, kde môžete odovzdať súťažné vzorky

Ospravedlnenie

Človek je tvor omylný a keď niečo robí, robí aj chyby. 
Takáto sa stala pri tvorbe katalógu aj nám. V ňom sme chybne uviedli, že cena primátora mesta Krupina bude udelená vinárovi s trvalým pobytom v meste Krupina, ktorého víno získalo najvyšší počet bodov. V súlade s platným štatútom sútaže je táto cena udeľovaná vinárovi s trvalým pobytom v okrese Krupina, ktorého víno získalo najväčší počet bodov a takto bola aj vyhodnotená.
Za chybu a vzniknuté nedorozumenie sa všetkým dodatočne ospravedlňujeme.  
Organizátori súťaže HS.

Hontiansky súdok 2017

Vážení priatelia vinári, milovníci dobrého vínka a všetci priaznivci Hontianskeho súdka,

srdečne Vás pozývame už na 8. ročník prezentácie vín amatérskych vinárov a regionálny salón vín  Hontiansky súdok 2017, ktorý sa uskutoční dňa 12.5.2017 v Dudinciach. Odborná degustácia prebehne dňa 21.4.2017. Zber vzoriek prebehne na tradičných miestach približne týždeň pred odbornou degustáciou. O presných termínoch zberu a miestach budeme včas informovať.

Organizačný výbor Hontianskeho súdka 2017.