Ospravedlnenie

Človek je tvor omylný a keď niečo robí, robí aj chyby. 
Takáto sa stala pri tvorbe katalógu aj nám. V ňom sme chybne uviedli, že cena primátora mesta Krupina bude udelená vinárovi s trvalým pobytom v meste Krupina, ktorého víno získalo najvyšší počet bodov. V súlade s platným štatútom sútaže je táto cena udeľovaná vinárovi s trvalým pobytom v okrese Krupina, ktorého víno získalo najväčší počet bodov a takto bola aj vyhodnotená.
Za chybu a vzniknuté nedorozumenie sa všetkým dodatočne ospravedlňujeme.  
Organizátori súťaže HS.

Hontiansky súdok 2017

Vážení priatelia vinári, milovníci dobrého vínka a všetci priaznivci Hontianskeho súdka,

srdečne Vás pozývame už na 8. ročník prezentácie vín amatérskych vinárov a regionálny salón vín  Hontiansky súdok 2017, ktorý sa uskutoční dňa 12.5.2017 v Dudinciach. Odborná degustácia prebehne dňa 21.4.2017. Zber vzoriek prebehne na tradičných miestach približne týždeň pred odbornou degustáciou. O presných termínoch zberu a miestach budeme včas informovať.

Organizačný výbor Hontianskeho súdka 2017.

Bátovská koštovka vín 2017

V sobotu 18. februára 2017 sa v Bátovciach uskutočnil už 5. ročník degustácie vín miestnych vinohradníkov. Priebeh hodnotenia vín, ako aj vyhlásenia výsledkov nájdete v článku p. Štefana Ráchelu (http://www.batovce.sk/akcie-v-obci.html). Výsledky je možné nájsť na linku http://www.batovce.sk/download_file_f.php?id=799431 .

Keďže sme mali možnosť zúčastniť sa vyhlásenia výsledkov, fotodokumentáciu z tejto časti Bátovskej koštovky nájdete  TU.

Na záver by som sa chcel v mene organizátorov Hontianskeho súdka poďakovať všetkým Bátovčanom za vytvorenie priateľskej atmosféry a posedenie pri vynikajúcom bátovskom vínku. Už teraz sa tešíme na Vaše vínka na Hontianskom súdku 2017 a spoločné stretnutie v Dudinciach.