Ospravedlnenie

Človek je tvor omylný a keď niečo robí, robí aj chyby. 
Takáto sa stala pri tvorbe katalógu aj nám. V ňom sme chybne uviedli, že cena primátora mesta Krupina bude udelená vinárovi s trvalým pobytom v meste Krupina, ktorého víno získalo najvyšší počet bodov. V súlade s platným štatútom sútaže je táto cena udeľovaná vinárovi s trvalým pobytom v okrese Krupina, ktorého víno získalo najväčší počet bodov a takto bola aj vyhodnotená.
Za chybu a vzniknuté nedorozumenie sa všetkým dodatočne ospravedlňujeme.  
Organizátori súťaže HS.