Hontiansky súdok

. . .  je súťaž vín vyrobených výhradne amatérskymi vinármi a vinohradníkmi. Tieto vína vína si vinári vyrábajú pre seba, svoje rodiny a priateľov a preto ich nie je možné nájsť v žiadnej vinotéke ani vinárni.

Archív ročníkov:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010