DOP 2017

Organizátori podujatia Hontiansky súdok si vás týmto dovoľujú srdečne pozvať na 6. ročník podujatia “Dudinské otvorené pivnice”, ktoré sa uskutoční dňa 12/08/2017.