HS 2018

Milí priatelia, čo najsrdečnejšie vás pozývame na ďalší ročník súťaže amatérskych aj profesionálnych vinárov.

V nižšie uvedených prílohách sa môžete dozvedieť všetko potrebné ku práve chystanému ročníku Hontianskeho súdka 2018.

HS_2018-prihlaska – Prihláška pre amatérskych vinárov

HS_2018-propozicie – Propozície pre amatérskych vinárov

RSV_2018-prihlaska – Prihláška pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

RSV_2018-propozicie – Propozície pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

HS_2018-Zberne miesta – Zoznam zberných miest, kde môžete odovzdať súťažné vzorky