DOP 2018

Organizátori podujatia Hontiansky súdok si vás týmto dovoľujú srdečne pozvať na 7. ročník podujatia “Dudinské otvorené pivnice”, ktoré sa uskutoční dňa 11/08/2018.