HS 2023

Vážení priatelia dobrého vína, pozývame vás na ďalší ročník Hontianskeho súdku.

Príďte sa zapojiť do ďalšieho ročníka súťaže amatérskych aj profesionálnych vinárov.

V nižšie uvedených prílohách sa môžete dozvedieť všetko potrebné ku práve chystanému ročníku Hontianskeho súdka 2023.

HS_2023-prihlaska – Prihláška pre amatérskych vinárov

HS_2023-propozicie – Propozície pre amatérskych vinárov

RSV_2023-prihlaska – Prihláška pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

RSV_2023-propozicie – Propozície pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

HS_2023-zberne miesta – Zoznam zberných miest, kde môžete odovzdať súťažné vzorky