HS 2024 – prihlášky

Vážený priatelia vína, 

dovoľujeme si Vás vinárov a vinohradníkov pozvať na 13. ročník súťaže vín amatérskych vinárov Hontiansky súdok 2024 a 10. ročník regionálny salón vín Hontu. Zber vzoriek do súťaže bude prebiehať v termíne od 19.04.2024 – 22.04.2024 Verejná degustácia sa uskutoční dňa 17.05.2024 v hoteli Minerál v Dudinciach. 

S pozdravom 

organizačný výbor

HS_2024-prihlaska – Prihláška pre amatérskych vinárov

HS_2024-propozicie – Propozície pre amatérskych vinárov

RSV_2024-prihlaska – Prihláška pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

RSV_2024-propozicie – Propozície pre profesionálnych vinárov regiónu Hont (Regionálny salón vín)

HS_2024-zberne miesta – Zoznam zberných miest, kde môžete odovzdať súťažné vzorky